TMF kan du inte se brevet? Klicka här!
TMF

Möbelfakta nyhetsbrev #1 2015


I maj månad kunde vi stolt konstatera att antalet möbler och möbelserier som är märkta med Möbelfakta överstigit 500! Antalet deklaranter, deklarationer, intyg och diplom samt efterfrågan av Möbelfakta-märkta möbler ökar ständigt. Den senaste tiden har Möbelfakta till och med fått internationell uppmärksamhet vilket känns som ett bra tecken på att arbetet går i rätt riktning.


För att fortsätta hålla en hög standard och även i framtiden vara en attraktiv märkning för möbler är det viktigt att arbetet utvecklas och att kraven uppdateras. Nedan kan ni läsa om de viktigaste förändringarna i Möbelfakta och i slutet av nyhetsbrevet finns information om höstens utbildningar för de som vill öka kunskapsnivån ännu mer.
 

Vi på Möbelfakta tackar för en händelserik och fartfylld vår och önskar er alla en skön sommar!

 


 

Möbelfakta får uppmärksamhet inom EU

TMF har deltagit i flera möten i Bryssel där EU-kommissionen varit initiativtagare. Bland annat sitter TMF med i en intressentgrupp med uppgift att kommentera framtagandet av EU ECO-label för möbler. I detta arbete är det mycket viktigt att möbelindustrins synpunkter lyfts fram så att de kommande miljökraven blir relevanta. Detta arbete kommera att ha direkt bärighet på kommande GPP-kriterier (Green Public Procurement).
Dessutom har Robin Ljungar, ansvarig för Möbelfakta, varit inbjuden talare för att beskriva det arbete som svensk möbelindustri bedriver inom ramen för socialt ansvarstagande i ett projekt initierat av EU-kommissionen kallat Social Dialogue Committee for "FURNITURE". Detta arbete syftar till att lyfta det sociala ansvarstagandet inom europeisk möbelbransch. Sverige, med Möbelfakta, är här ett föregångsland och detta har tydligt uppmärksammats.

 

Möte i TMF:s tekniska kommitté för möbler

Den 18 mars träffades TK möbler på Direktlaminat i Hjortsberga. Denna gång var fokusämnet laminat i alla dess former. I övrigt på mötet presenterades de reviderade kraven inom miljö i Möbelfakta samt de nya kraven inom kvalitet och socialt ansvar som började gälla från och med den 1 januari 2015.
 

Möte i TMF:s tekniska kommitté för miljö & socialt ansvar

Den 9 juni träffades TK miljö & socialt ansvar i Lammhult där Lammhults/Abstracta stod som värd för dagen. Under mötet följdes de nya kraven för såväl miljö som socialt ansvar upp. Revideringen av Möbelfaktas krav under 2015 har varit betydande, och uppföljning kring hur kraven fungerar är av stor vikt. Därför planeras regelbundna möten kring just detta.
 

De senaste kommittéprotokollen hittar ni på tmf.se/protoll
    (OBS! Kräver dock medlemsinloggning) 
 


 

CL - Kvalitet_puff

 

Nya kompletterade krav inom kvalitet från den 1 januari 2015

Från och med den 1 januari 2015 är det möjligt att deklarera tre nya möbelkategorier, höga barnstolar, skrivtavlor och ljudabsorbenter. Kraven för dessa möbelkategorier finns på www.mobelfakta.se under fliken kvalitet alternativt ladda ned den nya kravspecifikationen under knappen ”för deklaranter”. Ett nytt kravområde har även tillkommit, akustik, som är krav för ljudabsorbenter men fritt att tillämpa även på andra möbelkategorier. Kraven för glas i möbler har även förtydligats under ett nytt kravområde 1.7 Glas.

 

Kvalitetskraven för klädsel ses över

Under hösten 2015 kommer kvalitetskraven för klädsel att ses över med en bredare representation av leverantörer av främst textila klädselmaterial samt intresserade möbelproducenter. Inbjudan till deltagande kommer skickas ut i juli och augusti.
 


 

CL - Miljo_puff

 

Möbelfaktas miljökrav lyftes på Konkurrensverkets seminarium

Den 5 maj lanserade Konkurrensverket de nya hållbarhetskraven för upphandling av möbler samt Giftfri förskola. Under seminariet medverkade TMF:s Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef på TMF samt ansvarig för Möbelfakta, och han talade om Möbelfaktas nya miljökrav som fullt ut harmoniserar med KKV-kraven när det gäller offentlig upphandling av möbler.

Läs mer på Konkurrensverkets hemsida här

Se Robin Ljungars medverkan här

 

Nya miljökrav

Den 1 maj började de nya miljökraven att gälla i Möbelfakta. De nya kraven harmoniserar fullt ut med Konkurrensverkets nya miljökrav på basnivå. Detta innebär att då kommuner och landsting framgent hänvisar till KKV-kraven så kommer man att kunna använda sitt Möbelfaktaintyg som verifikat på att man uppfyller kraven. 
Alla företag med Möbelfaktamärkta möbler ska ha fått ett intyg att underteckna samt en lista på alla märkta möbler som intygar att man uppfyller de nya miljökraven. När detta inkommit till TMF:s kansli så kommer nya Möbelfaktaintyg att utfärdas där det anges att Möblerna uppfyller kraven som började gälla den 1 maj 2015. Intygen skickas ut succesivt men om de behövs bråpdskande i någon upphandling kan ni kontakta Lisa Isakson för snabbare handläggning. 

 

Kommentarer på de nya metallkraven

Ett av de nya kraven som började gälla den 1 maj rör metall – t.ex. armstöd – som regelmässigt kommer i kontakt med hud och att denna typ av detaljer ej får innehålla krom eller nickel. Vi har fått en del frågor på hur detta ska tolkas om man har ett armstöd i metall innehållande krom eller nickel men där det finns något typ av skydd. TMF/Möbelfakta har haft en dialog med KKV för att reda ut hur detta ska tolkas och vi har kommit fram till följande: det är tillåtet att ha armstöd i metall som innehåller Cr-III och/eller Ni under förutsättning att det finns ett skydd (trä, plast, läder eller liknande) som är tillräckligt brett för att man ska kunna vila armen på stödet utan att behöva komma i kontakt med den nakna metallen. Det finns naturligtvis risk för att det i vissa fall blir en tolkningsfråga hur brett ett skydd ska vara men det får bli en bedömningsfråga från fall till fall. Grundinställningen är att möbeln ska vara säker att använda för människor som är överkänsliga mot tex Ni.

 

Kommentarer på de nya SVHC-kraven

Ett annat krav som är nytt i Möbelfakta rör SVHC – eller "substances of very high concern". Idag har en kund rätt att inom 45 dagar få reda om en vara innehåller något ämne som finns upptaget på REACH:s kandidatlista – dvs ett SVHC-ämne. Denna skyldighet har man redan idag som möbelproducent att uppfylla (om frågan kommer från kund). Förmodligen kommer detta att bli vanligare att man som producent ska kunna antingen redogöra för de SVHC man har eller att produkten man säljer är fri från SVHC. Med stor sannolikhet kommer detta att bli ett SKALL-krav i upphandlingar och i andra miljömärkningar att möbler ska vara fria från SVHC redan från början. I princip kan alla delar i en produkt tyvärr innehålla SVHC men sannorlikheten är högre för vissa råmaterial. Lim, färg, lack och andra typer av kemikalier är något som man ska ha koll på och då är det lämpligt att använda SDS / varuinformationsblad som verifikat. När det gäller andra komponenter så är det främst tyger, stoppning och kanske plaster som är de största orosmolnen. Väljer man tyger som är miljömärkta – tex ECO-label, ÖKO-tex – så är man på säkra sidan. När mann ska säkerställa att övriga komponenter är fria gäller det att fråga leverantörerna.
 


 

CL - Socialt_puff

 

Nya krav socialt ansvar

Den 1 januari 2015 infördes de nya kraven i Socialt Ansvar i Möbelfakta. Under våren har de flesta företag med godkända möbler gått den kompletterande utbildningen i socialt ansvar där de nya kraven gås igenom med mycket fokus på kartläggning och riskanalys av underleverantörer. Det är fortfarande ett fåtal företag som inte gått den kompletterande utbildningen i socialt ansvar och dessa företag kommer bli kontaktade för en kompletterande utbildning under hösten.
Utöver den extra utbildningen har alla företag med godkända möbler erhållit ett intyg som ska undertecknas där man intygar att man tagit till sig av de nya kraven på socialt ansvar och att man påbörjat arbetet att uppfylla kraven. Kraven ska vara uppfyllda senast den 31 december 2015.
 


Symbol


Statistik


 

Antal Möbelfakta-märkta möbler: 502

Antal Möbelfakta-deklarerande företag: 42

Antal Möbelfaktadeklaranter: 152

 

Topp-10 - företag med flest märkta möbler:
(OBS! Notera att varje Möbelfakta-godkännande kan innehålla flera varianter av samma möbel).

 

Statistik-nyhetsbrev-1-2015-350

 

 


Symbol

 

Utbildningar

 

 

Deklarantutbildning - 15 oktober på SP i Borås
Läs mer

 


ALP till nyhetsbrev

Under våren har även Glimakra of Sweden anslutit sig till Möbelfakta. Välkommna! 


Möbelfakta-NC-681x1024

NC Nordic Care är det företag med flest Möbelfaktamärkta möbler, på bild pallen Sputnik. 

 

TMF