Nyheter 2011
Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-04-12 20:42

Ändrad struktur på Möbelfakta

2011-04-12
Fr om den 10 april har Möbelfakta fått en ändring i strukturen. Kvalitet kommer numera först, följt av Miljö och Socialt Ansvar. En av anledningarna till ändringen är att det är just i den ordningen som Möbelfaktas delar vuxit fram.

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se