Nyheter - 2019

Nyheter - 2019

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2019-05-29 09:36
2019-06-07: Endast e-deklaration från och med 10 juni

Från och med den 10 juni kan deklarationer för Möbelfakta-märkning endast hanteras genom den elektroniska blanketten, dvs e-deklarationen. Deklarationer på engelska görs tills vidare genom den engelska deklarationsblanketten (declaration form).


2019-06-05: Fortsatt utveckling av Möbelfakta

Möbelfakta utvecklas och stärks ytterligare för att möta en ökad konkurrens inom märkningar där ökade integritetskrav och en internationell anpassning blir allt viktigare.
Under 2019 har TMF initierat utveckling av Möbelfakta i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektledare från IVL är Johan Söderqvist.


2019-06-04: Hur hanterar du ditt leverantörsberoende?

Idag ökar kraven på att företag ska respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och miljöstandarder. Detta uttrycks i krav i upphandling, men även genom olika intressenters förväntningar på företagen. Har man som företag inte hunnit fundera på socialt ansvarstagande, då är det dags. Vägen framåt handlar främst om att förstå för vad som är viktigt. Det är inte så svårt, men det är nödvändigt att arbeta aktivt med frågorna. Möbelfakta genomför årligen kurser för att hjälpa möbelproducenter med verktyg och arbetssätt för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan.


2019-05-27: Uppdatering av Möbelfaktas kravspecifikation

Våren 2019 har Möbelfaktas kravspecifikation uppdaterats i enlighet med förändringar och revideringar av standarder.


2019-05-24: Kurser under hösten 2019

Under hösten arrangeras två kurstillfällen inom Möbelfakta. Kurser för deklaranter äger rum den 3 oktober medan fördjupningskurs i riskanalys för leverantörer genomförs i Nässjö den 17 oktober.

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se