Nyheter - 2017
Sidan senast granskad/uppdaterad: 2017-04-28 11:38

Tydligare kravspec & deklareringsblankett

2017-04-28

 Stora delar av Möbelfaktas dokument för deklarering har uppdaterats under våren. Det gäller vår kravspecifkation, deklareringsblankett samt våra underleverantörsintyg. Samtliga dokument finns även på engelska.

Framförallt kravspecifikationen och deklareringsblanketten har renodlats – deklarationsblanketten innehåller numera  enbart frågor och kryssrutor och hänvisning till gällande krav i kravspec:en (dvs. själva kravet framgår inte i deklarationsblanketten som tidigare). I kravspec:en återfinns enbart kraven men däremot inga frågor och kryssrutor.

- Vår förhoppning är att det ska bli tydligare och enklare att ta del av informationen för deklaranterna, säger Linda Löf, ansvarig för Möbelfakta.


Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se