Nyheter 2016
Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-09-14 07:42

Reviderade kvalitetskrav

2016-06-22

Kvalitetskraven i Möbelfakta har reviderats främst med avseende på förtydliganden, alternativa krav och några mindre förenklingar. De största förändringarna finns i kraven för klädsel som förenklats och blivit tydligare. 

Övriga nyheter är att det nu finns krav för bordsskärmar samt högre brukarvikter för sittmöbler i offentlig miljö.

De nya kraven finns i Kravspecifikationen 2016-07-01 på här på mobelfakta.se och gäller fr o m den 1 juli 2016. Med en övergångsperiod på sex månader kan de nuvarande kraven i kravspecifikation 2015-05-01 användas t o m 2016-12-31


Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se