Nyheter 2016
Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-01-12 09:44

Nya rutiner för deklarering

2016-01-12

Från och med januari 2016 kommer TMF:s externa part Trossa att hantera alla nya deklarationer i Möbelfakta. Som en följd av detta har rutinerna för deklarering ändrats enligt nedan och enligt dokumentet till höger. TMF kommer fortsatt att vara huvudman för Möbelfakta och ansvara för själva innehållet i de tre delarna kvalitet, miljö och socialt ansvar samt sköta rådgivning, support och utbildning.

Deklarering
Trossa tar emot deklarationerna och skickar bekräftelse på att dokumentation inkommit – därefter påbörjas granskning. Trossa återkopplar antingen för att begära in kompletterande uppgifter eller med besked om godkännande. Under förutsättning att respektive deklaration är korrekt och inga kompletteringar krävs så är målsättningen att godkännande ska kunna ske inom 5 arbetsdagar varefter Trossa skickar intyg såväl digitalt som i pappersform. Vid hög belastning eller under semestertider kan handläggningstiderna vara längre men besked härom lämnas i sådana fall.
Deklarationer skickas till mobelfakta@trossa.se.

Rådgivning
TMF kommer även fortsatt att hantera all rådgivning till deklarerande företag. Om det uppstår oklarheter eller frågor under det att du arbetar med deklarationerna innan de skickas in så kontakta i första hand Robin Ljungar (miljö/socialt ansvar) eller Anders Rosenkilde (kvalitet).
Vid behov kontaktar Trossa dig för eventuell komplettering efter att deklarationen skickats in men löpande rådgivning/support sköts som tidigare av TMF.

Revisorer Trossa
Trossa har dedikerat ett antal konsulter för Möbelfakta – för granskning av deklarationer och för stickprover. Det finns naturligtvis möjlighet att anlita Trossa mot arvode utöver det som TMF handhar.

För mer info om Trossa, se trossa.se.


Sök

Möbelfakta
IVL, Svenska Miljöinstitutet
Besöksadress: Vallhallavägen 81, 114 28 Stockholm
Postadress: Box 210 60, 100 31 Stockholm
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se