Nyheter 2016
Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-09-14 07:47

5-årskontroller

2016-03-10

För de möbler som fick Möbelfakta-status under 2011 måste det nu ske en förnyelsedeklaration eftersom det gått fem år och godkännande upphör under 2016. För att göra denna process så smidig som möjligt har Möbelfakta tagit fram dokument för intygande med tillhörande lista med de möbler som är aktuella. 

Förnyelsedeklarationen ska skrivas under av möbelfaktadeklarant jämte vd/högste ansvarig på företaget. Efter påskrift mailas dokumenten till mobelfakta@trossa.se. Trossa granskar och om allt ser tillfredsställande ut godkänns förnyelsedeklarationen varefter Trossa utfärdar nytt Möbelfaktaintyg som är giltigt i fem år.

Eftersom denna godkännandeprocess är mindre omfattande än vid nydeklarering utgår en rabatterad avgift om 1 000 kr per produkt för TMF-medlemmar respektive 2 000 kr för icke-medlemmar. Berörda företag får personliga utskick via mail med instruktion, Förnyelsedeklaration samt lista över aktuella möbler.


Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se