Nyheter 2015

Nyheter 2015

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-04-14 12:50
2015-12-18: Nytt samarbete och ny betalningsmodell

För att stärka inslaget av tredjepartsgranskning och utöka kapaciteten har TMF tecknat ett samarbetsavtal med Trossa. Från och med januari 2016 kommer Trossa att hantera alla nya ansökningar och genomföra revisioner samt stickprovskontroller hos de företag som märker möbler med Möbelfakta. Trossa har omfattande erfarenhet av liknande samarbeten med ett flertal stora företag och organisationer.


2015-12-10: Möbelfakta inleder samarbete för att stärka hållbar utveckling inom svensk möbelindustri

Allt fler möbelproducenter vill utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete och säkerställa att deras möbler tillverkas under schyssta förhållanden. Efterfrågan på Möbelfakta-märkning ökar kraftigt och Trä- och Möbelföretagen, TMF, inleder nu ett samarbete med Trossa för bland annat tredjepartskontroll av att Möbelfaktas krav efterföljs.


2015-05-06: Möbelfaktas miljökrav lyftes på Konkurrensverkets seminarium

Den 5 maj lanserade Konkurrensverket de nya hållbarhetskraven för Giftfri förskola. Under seminariet medverkade TMF:s Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef, och han talade om Möbelfaktas färska miljökrav som just harmoniserar med Konkurrensverkets när det gäller offentlig upphandling av möbler.


2015-04-14: Nya miljökrav i Möbelfakta

Från och med den 1 maj 2015 får Möbelfakta reviderade miljökrav. De nya kraven harmoniserar med Konkurrensverkets (f.d. Miljöstyrningsrådets) kommande krav för offentlig upphandling av möbler. För varje baskrav ska man som verifikat kunna ange Möbelfaktaintyg eller Möbelfaktas kravspecifikation under förutsättning att man uppfyller de krav som blir gällande 1 maj 2015.
Du kan se förändringarna - markaerat i gult i dokumentet till höger.

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se