Nyheter 2014
Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-10-20 14:05

Uppdaterade krav inom socialt ansvar

2014-10-17

Under 2014 har TMF drivit ett arbete för att uppdatera kraven inom socialt ansvar. Arbetet har skett i samarbete med konsultföretaget Goodpoint och Möbelfaktas Tekniska Kommitté.
De reviderade kraven kommer att fokusera på systematik och arbetssätt och syftet är att ytterligare stärka delen socialt ansvar genom ökad möjlighet till uppföljning. Kraven träder i kraft 1 januari 2015 och företag som är anslutna till möbelfakta har 12 månader på sig att anpassa sig till de nya kraven.

Som hjälp i arbetet tillhandahålls en guide och Möbelfakta kommer att hålla obligatoriska utbildningar för befintliga deklaranter med start i januari 2015.
Håll utkik på www.mobelfakta.se!

På Möbeldagen den 18 november i Borås presenterar Möbelfakta och Goodpoint nyheterna och finns på plats för att svara på frågor.

 

Dela: Share Share

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se