Nyheter 2014
Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-10-20 14:10

Remissvar från TMF på nya LOU

2014-10-01

TMF har nu lämnat sitt remissvar på de nya EU-reglerna för LOU (lagen om offentlig upphandling). Se bifogad fil. 
TMF menar bland annat att genomförandet av EU:s nya upphandlingsdirektiv är en möjlighet för lagstiftaren att se över de svenska upphandlingsreglerna och ta initiativ för att komma tillrätta med de problem som kan hänföras till rangordningsprincipen.

Slutbetänkandet var satt till den 1 oktober och nu vidtar ett beredningsarbete som ska leda fram till den nya, svenska upphandlingslagstiftningen. De nya upphandlingsreglerna träder i kraft under 2016.

Läs mer om EU-direktiven på regeringen.se.

Dela: Share Share

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se