Emma/Tessan 344

Sweop AB

Artikelnummer: 344

Användarmiljö: Skolmiljö

Produktkategori: Bord

Övrig information:
Ben av skiktlimmad lackad björk. Spånskiva belagd med laminat, spånskiva belagd med linoleum, ljuddämpande skiva belagd med laminat.

Godkänd: 11 apr 2018
Giltig t.o.m.: 11 apr 2023

Tillbaka

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se