String System (String Plex panels)

String Furniture AB

Artikelnummer: SPW5020-20-1, SPW5020-20-2, SPW5030-20-1, SPW5030-20-2, SPW7520-20-1, SPW7520-20-2, SPW7530-20-1, SPW7530-20-2
Formgivare: Nisse Strinning

Användarmiljö: Offentlig miljö

Produktkategori: Förvaringsmöbel

Övrig information:
String Plex är en serie med gavlar tillverkade i akrylplast som är kompatibla tillsammans med Strings övriga förvaring. Förvaringen kan kombineras i olika varianter av gavlar med öppen och/eller sluten förvaring. Deklarationsblanketten avser gavlarna som

Godkänd: 14 nov 2018
Giltig t.o.m.: 14 nov 2023

Mer om String System (String Plex panels)

Produktsidan

Fler Möbelfakta-märkta möbler: String Furniture AB

Tillbaka

Sök

Möbelfakta
IVL, Svenska Miljöinstitutet
Besöksadress: Vallhallavägen 81, 114 28 Stockholm
Postadress: Box 210 60, 100 31 Stockholm
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se