HÅG H09

Flokk AB

Användarmiljö: Kontorsmiljö

Produktkategori: Arbetsstol

Övrig information:
Classic med hög rygg Inspiration med hög och låg rygg Excellence medhög och låg rygg

Godkänd: 21 aug 2013
Giltig t.o.m.: 21 aug 2018

Tillbaka

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se