Zoo

Profim sp. zo.o.

Artikelnummer: V, H, V2P, H2P
Formgivare: Paul Brooks

Användarmiljö: Offentlig miljö

Produktkategori: Stol

Övrig information:
522 pIastic seat and backrest, 525 pIastic seat, mesh backrest, 502 - upholstered seat, plastic backrest, 500 - uphoIstered seat and backrest, 505 - Upho|stered seat, mesh backrest Frame versions: H - four legs, V - cantilever stackabIe 2P - armrests Fram

Godkänd: 26 feb 2019
Giltig t.o.m.: 26 feb 2024

Mer om Zoo

Produktsidan

Fler Möbelfakta-märkta möbler: Profim sp. zo.o.

Tillbaka

Sök

Möbelfakta
IVL, Svenska Miljöinstitutet
Besöksadress: Vallhallavägen 81, 114 28 Stockholm
Postadress: Box 210 60, 100 31 Stockholm
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se