Producenter
 

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-05-02 10:32

Antal producenter som använder Möbelfakta för att kvalitetssäkra sina möbler blir allt fler. I menyn till vänster kan du få respektive producents märkta Möbelfakta-möbler i alfabetisk ordning. 

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se