Soundwave

Offecct AB

Användarmiljö: Offentlig miljö, Kontorsmiljö, Skolmiljö

Produktkategori: Ljudabsorbent

Övrig information:
Bella, Botanic, Flo, Geo, Pix, Scrunch, Sky, Stripes, Swell, Village

Godkänd: 30 jan 2015
Giltig t.o.m.: 30 jan 2020

Mer om Soundwave

Produktsidan

Fler Möbelfakta-märkta möbler: Offecct AB

Tillbaka

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se