Lite

Offecct AB

Artikelnummer: 601080
Formgivare: Broberg & Ridderståle

Användarmiljö: Offentlig miljö

Produktkategori: Stol

Övrig information:
Klädd/Oklädd, kromat stativ.

Godkänd: 16 jan 2012
Giltig t.o.m.: 16 jan 2022

Mer om Lite

Produktsidan

Fler Möbelfakta-märkta möbler: Offecct AB

Tillbaka

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se