Cornflake

Offecct AB

Artikelnummer: 530180, 530040
Formgivare: Claesson, Koivisto, Rune

Användarmiljö: Offentlig miljö

Produktkategori: Stol

Övrig information:
Klädd/oklädd.

Godkänd: 16 jan 2012
Giltig t.o.m.: 16 jan 2022

Mer om Cornflake

Produktsidan

Fler Möbelfakta-märkta möbler: Offecct AB

Tillbaka

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se