Sputnik

NC Nordic Care AB

Artikelnummer: 99, 100, 101, 199, 200, 201
Formgivare: Björn Dahlström

Användarmiljö: Offentlig miljö

Produktkategori: Pall

Övrig information:
Sputnik 99, höjd 45 cm, träsits, Sputnik 100, höjd 75 cm, träsits, Sputnik 101, höjd 63 cm, träsits, Sputnik 199, höjd 47 cm, klädd sits, Sputnik 200, höjd 77 cm, klädd sits, Sputnik 201, höjd 65 cm, klädd sits, Ytbehandling i björk natur, svart bets elle

Godkänd: 08 jun 2018
Giltig t.o.m.: 02 dec 2023

Tillbaka

Sök

Möbelfakta
IVL, Svenska Miljöinstitutet
Besöksadress: Vallhallavägen 81, 114 28 Stockholm
Postadress: Box 210 60, 100 31 Stockholm
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se