Jackie 132

NC Nordic Care AB

Artikelnummer: 132
Formgivare: Peter Andersson

Användarmiljö: Offentlig miljö

Produktkategori: Karmstol

Övrig information:
Standardhöjd eller +5cm. Ytbehandling i björk natur, svart bets eller vit bets. Tyger som uppfyller Möbelfaktas krav enligt rekommenderad tyglista.

Godkänd: 17 jan 2020
Giltig t.o.m.: 28 jan 2025

Mer om Jackie 132

Produktsidan
Tillbaka

Sök

Möbelfakta
IVL, Svenska Miljöinstitutet
Besöksadress: Vallhallavägen 81, 114 28 Stockholm
Postadress: Box 210 60, 100 31 Stockholm
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se