Elin 048/148

NC Nordic Care AB

Artikelnummer: 048, 148
Formgivare: Marie Norell-Möller

Användarmiljö: Offentlig miljö

Produktkategori: Stol, Karmstol

Övrig information:
Ytbehandling i björk natur, svart bets eller vit bets. Tyger som uppfyller Möbelfaktas krav enligt rekommenderad tyglista. Standardhöjd eller +5cm.

Godkänd: 13 aug 2019
Giltig t.o.m.: 05 sep 2024

Tillbaka

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se