Silent Whisper 1085

Materia AB

Artikelnummer: 1040, 1070
Formgivare: Sigrid Strömgren

Användarmiljö: Offentlig miljö

Produktkategori: Bord

Övrig information:
Omfattar enbart rektangulär variant av bordet.

Godkänd: 01 feb 2011
Giltig t.o.m.: 01 feb 2021

Mer om Silent Whisper 1085

Produktsidan
Tillbaka

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se