Stacks

Martela AB

Formgivare: Pekka Toivola

Användarmiljö: Offentlig miljö

Produktkategori: Skärmvägg

Övrig information:
Stacks 752A,752B,752G Stacks 753A,753B,753G Stacks 754A,754B 754G Stacks 751A,751B,751G. Tillbehör : 750PK/57,750SL/57,752KL2/57,753KL2/57,754KL2/57,752KL3/57, 753KL3/57,754KL3/57,752KL4/57,753KL4/57,754KL4/57,750SKL3/57 750SKL4/57,750SAR/57,750SAR3/57,75

Godkänd: 30 mar 2015
Giltig t.o.m.: 30 mar 2020

Mer om Stacks

Produktsidan
Tillbaka

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se