Grip

Martela AB

Artikelnummer: OT0011A, OT0011AC, OT0017, OT0017C, OT0013, OT0013C, OT0013xy, OT0013CXY

Användarmiljö: Kontorsmiljö

Produktkategori: Arbetsstol

Övrig information:
Samtliga varianter.

Godkänd: 13 mar 2018
Giltig t.o.m.: 20 dec 2023

Fler Möbelfakta-märkta möbler: Martela AB

Tillbaka

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se