Cube

Martela AB

Formgivare: Mikko Halonen

Användarmiljö: Offentlig miljö

Produktkategori: Soffa

Övrig information:
Alla förekommande varianter av olika sektioner som ingår i produktgrupp Cube.

Godkänd: 13 mar 2018
Giltig t.o.m.: 27 sep 2023

Mer om Cube

Produktsidan

Fler Möbelfakta-märkta möbler: Martela AB

Tillbaka

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se