R2

Malmstolen AB

Formgivare: Erik Malm

Användarmiljö: Kontorsmiljö

Produktkategori: Arbetsstol

Övrig information:
Ryggstöd hög resp. medium.

Godkänd: 08 mar 2016
Giltig t.o.m.: 08 mar 2021

Mer om R2

Produktsidan

Fler Möbelfakta-märkta möbler: Malmstolen AB

Tillbaka

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se