Mood, Mood Flow

Lintex AB

Användarmiljö: Offentlig miljö, Kontorsmiljö

Produktkategori: Skrivtavla

Övrig information:
Magnetbärande skrivtavlor i glas.

Godkänd: 29 sep 2015
Giltig t.o.m.: 29 sep 2020

Fler Möbelfakta-märkta möbler: Lintex AB

Tillbaka

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se