Mandal student desk

Lekolar AB

Artikelnummer: 30117, 30127, 30927, 35430 och 35431.

Användarmiljö: Skolmiljö

Produktkategori: Bord

Övrig information:
Akustik och Akustik Optimal: Antracitgrå, Ljusgrå

Godkänd: 28 nov 2014
Giltig t.o.m.: 28 nov 2019

Mer om Mandal student desk

Produktsidan

Fler Möbelfakta-märkta möbler: Lekolar AB

Tillbaka

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se