Rio

Lammhults Möbel AB

Användarmiljö: Offentlig miljö

Produktkategori: Stol, Karmstol

Övrig information:
Stol / karmstol med stativ i rostfritt alt pulverlackat massivt stål.  Sitskorg i klarlackad alt betsad ask (ej svartbets) Armedare i svart plast.

Godkänd: 08 maj 2013
Giltig t.o.m.: 08 maj 2023

Tillbaka

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se