Vibe Focus Screen System

Kinnarps AB

Användarmiljö: Offentlig miljö, Kontorsmiljö

Produktkategori: Ljudabsorbent, Skärmvägg

Övrig information:
Tygalternativ: Tyger i Kinnarps standardsortiment som uppfyller Möbelfaktas krav, till exempel Cara.

Godkänd: 21 maj 2019
Giltig t.o.m.: 21 maj 2024

Mer om Vibe Focus Screen System

Produktsidan

Fler Möbelfakta-märkta möbler: Kinnarps AB

Tillbaka

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se