Ecophone Inside (modeller med 3D-yta)

Johanson Design AB

Formgivare: Cory Grosser

Användarmiljö: Offentlig miljö

Produktkategori: Ljudabsorbent

Övrig information:
Produktserien Ecophone Inside (Illusion 120x30, Illusion 60x60 och Post) - modeller med 3D-yta och klädseln Event Screen. Produkterna kan också beställas med flera andra klädslar som uppfyller Möbelfaktas krav

Godkänd: 16 jan 2019
Giltig t.o.m.: 16 jan 2024

Mer om Ecophone Inside (modeller med 3D-yta)

Produktsidan
Tillbaka

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se