Eclipse Sun/Eclipse Moon

IRE Möbel AB

Formgivare: IRE Design

Användarmiljö: Offentlig miljö

Produktkategori: Pall

Övrig information:
Sittpuff klädd med textil som uppfyller Möbelfaktas krav.

Godkänd: 14 maj 2018
Giltig t.o.m.: 14 maj 2023

Mer om Eclipse Sun/Eclipse Moon

Produktsidan

Fler Möbelfakta-märkta möbler: IRE Möbel AB

Tillbaka

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se