More

Form 2 Office

Användarmiljö: Offentlig miljö

Produktkategori: Stol

Övrig information:
MORE1, vit-, svart-, björk- eller eklaminat. I tyget Lucia.

Godkänd: 17 jun 2015
Giltig t.o.m.: 17 jun 2020

Mer om More

Produktsidan

Fler Möbelfakta-märkta möbler: Form 2 Office

Tillbaka

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se