Modesto

Form 2 Office

Användarmiljö: Offentlig miljö

Produktkategori: Stol

Övrig information:
MOD1, MOD2, MOD3 och MOD4 i färgerna svart, vit, grön, sand, blå, grå eller röd plast.Alternativt klädd i tyget Lucia eller Flex i valfri färg.

Godkänd: 28 apr 2015
Giltig t.o.m.: 28 apr 2020

Mer om Modesto

Produktsidan

Fler Möbelfakta-märkta möbler: Form 2 Office

Tillbaka

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se