S-293, S-293 H

Balzar Beskow AB

Formgivare: Tim Alpen

Användarmiljö: Skolmiljö

Produktkategori: Stol

Övrig information:
Elevstol

Godkänd: 16 jun 2014
Giltig t.o.m.: 16 jun 2019

Fler Möbelfakta-märkta möbler: Balzar Beskow AB

Tillbaka

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se