Användarmiljöer

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-05-02 10:38

I likhet med kvalitetsavsnittet (och de tekniska kraven) redovisar vi de Möbelfakta-märkta möblerna efter användarmiljö - en vanlig indelning för möbelproducenter och vid upphandling. 
Det finns fem användarmiljöer i Möbelfakta som referenser för vad möbeln kan vara provad och godkänd för: 
- Hemmiljö, inklusive inredning för kök och bad 
- Offentlig miljö 
- Kontorsmiljö 
- Skolmiljö 
- Utomhusmiljö (ännu ingen märkta möbler)
Vissa möbler kan godkännas för mer än en användarmiljö. 

I menyn till vänster kan du få respektive användarmiljö i alfabetisk ordning. 

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se