ProVision

Abstracta AB

Användarmiljö: Kontorsmiljö, Skolmiljö

Produktkategori: Skrivtavla

Övrig information:
ProVision med E3 emaljyta, samtliga standardmått.

Godkänd: 09 dec 2015
Giltig t.o.m.: 09 dec 2020

Mer om ProVision

Produktsidan

Fler Möbelfakta-märkta möbler: Abstracta AB

Tillbaka

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se