dB Pall

Abstracta AB

Artikelnummer: 19731300
Formgivare: Thomas Bernstrand

Användarmiljö: Offentlig miljö, Kontorsmiljö

Produktkategori: Pall, Ljudabsorbent

Övrig information:
Pelaren har använts sedan antiken för att bära byggnadskonstruktioner, men även som utsmyckning och monument, vilket Thomas Bernstrand gör en lekfull anspelning. I alla andra avseenden skiljer sig dB Pillar från de pelare vi är vana vid. dB Pillar är unik

Godkänd: 12 maj 2020
Giltig t.o.m.: 12 maj 2025

Tillbaka

Sök

Möbelfakta
IVL, Svenska Miljöinstitutet
Besöksadress: Vallhallavägen 81, 114 28 Stockholm
Postadress: Box 210 60, 100 31 Stockholm
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se