Marcus

ABA-Skol AB

Artikelnummer: 642 0102 - 642 5383
Formgivare: Tim Alpen

Användarmiljö: Skolmiljö

Produktkategori: Bord

Övrig information:
Bordsserie

Godkänd: 05 mar 2019
Giltig t.o.m.: 27 nov 2024

Fler Möbelfakta-märkta möbler: ABA-Skol AB

Tillbaka

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se