Ridå (vägg)

AB Karl Andersson & Söner

Artikelnummer: RIVF10,RIVG10,RIVS10,RIVT10,RIVW10,RIVF12,RIVG12,RIVK12,RIVS12,RIVT12,RIVW12,RIVK14,RIV14,RIVF50,RIVG50,RIVK50,RIVS50,RIVT50,RIVW50,RIVF52,RIVG52,RIVK52,RIVS52,RIVW52,RIVK54,RIV54,RIVF20,RIVG20.RIVK20.RIVS20.RIVT20.RIVW20,RIVF22,RIVG22,RIVK22,RIVS22,RIVT2
Formgivare: Joel Karlsson

Användarmiljö: Offentlig miljö

Produktkategori: Förvaringsmöbel

Övrig information:
Tidskrift och broschyrställ med ram i trä, filtfack samt spegel, whiteboard, träpanel. Yta: Klarlack, olja, målad. Varianter med eller utan tyg, såsom Remix från Kvadrat, som uppfyller Möbelfaktas krav.

Godkänd: 08 jan 2020
Giltig t.o.m.: 27 jan 2025

Mer om Ridå (vägg)

Produktsidan

Fler Möbelfakta-märkta möbler: AB Karl Andersson & Söner

Tillbaka

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se