Märkning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2019-07-30 12:33
Möbler som klarar kraven i Möbelfakta kan märkas med Möbelfakta. För att få rättighet att märka möbler, och marknadsföra att produkterna klarar kraven, krävs att minst en ansvarig på företaget genomgått en utbildning – en endagarskurs i Möbelfakta. Därefter behöver man göra en möbeldeklarering, som granskas av en tredjepartsrevisor, Trossa.
Steg 1 - Deklarantkurs
Steg 2 - Deklarering
Steg 3 - Granskning och utfärdande av intyg.
 
Läs mer under Märkta möbler (i menyn) och se vilka möbler som hittills fått Möbelfakta-status.
Du kan även se bilder på respektive möbel om du klickar på möbelproducentens namn.

Märkningsmanualer

 Marknadsföring

 Grafisk manual - version 1.0

 

Beställning av Möbelfakta-produkter

Prislista - Möbelfakta-produkter

 

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se