Riskanalys för leverantörer

Fördjupningskurs - Riskanalys för leverantörer

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2017-04-19 16:29

Datum:

Plats: Träcentrum, Nässjö

Pris: 2 450 kr ex. moms. Medlemmar i TMF betalar 1850 kr.

TMF bjuder, tillsammans med vår samarbetspartner Trossa, in till en heldags fördjupningsutbildning i riskbedömning. Syftet med utbildningen är att ni som företag ska kunna förstå och genomföra en riskkartläggning av er leverantörskedja enligt de krav som ställs på socialt ansvar i Möbelfakta.

Sista anmälningsdag är den 5 oktober.
För ytterligare information, se inbjudan till höger.

Fler aktiviteter under oktober

Ladda ner inbjudan

externa_lankar20171019 MF-kurs, riskanalys

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se