Riskanalys för leverantörer, Nässjö

Fördjupningskurs - Riskanalys för leverantörer, Nässjö

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2019-06-17 13:03

Datum:

Plats: Träcentrum, Nässjö

Pris: 3 300 kr ex. moms. Medlemmar i TMF betalar 2 200 kr.

TMF bjuder, tillsammans med vår samarbetspartner Trossa, in till en heldags fördjupningsutbildning i riskbedömning. Syftet med utbildningen är att ni som företag ska kunna förstå och genomföra en riskkartläggning av er leverantörskedja enligt de krav som ställs på socialt ansvar i Möbelfakta.

Fler aktiviteter under oktober

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se