Riskanalys för leverantörer, Nässjö

Fördjupningskurs - Riskanalys för leverantörer, Nässjö

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2017-12-19 13:27

Datum:

Plats: Träcentrum, Nässjö

Pris: 2 450 kr ex. moms. Medlemmar i TMF betalar 1850 kr.

TMF bjuder, tillsammans med vår samarbetspartner Trossa, in till en heldags fördjupningsutbildning i riskbedömning. Syftet med utbildningen är att ni som företag ska kunna förstå och genomföra en riskkartläggning av er leverantörskedja enligt de krav som ställs på socialt ansvar i Möbelfakta.

Mejla info@mobelfakta.se vid intresse.
Mer detaljer samt inbjudan kommer när kursen närmar sig.

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se