Hållbar upphandling med Möbelfakta, seminarium SFLF 2019

Hållbar upphandling med Möbelfakta, seminarium SFLF 2019

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2018-12-19 07:59

Datum:

Plats: K12, Stockholmsmässan, Älvsjö.

Pris: Kostnadsfritt

Möbelfakta är mer attraktivt än någonsin för upphandlare, producenter och arkitekter. I det här seminariet lyfter vi fram fördelarna för just upphandlar och hur Möbelfakta förbättrar möjligheterna till trygga, hållbara affärer. Särskilt fokus kommer att ligga på Möbelfaktas krav ifråga om socialt ansvar.
Seminariet leds av Robin Ljungar, miljö-och hållbarhetschef, på Trä- och Möbelföretagen (TMF) respektive Anders Rosenkilde, teknsik chef på Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se