Ansökan & granskning

Ansökan & granskning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2019-07-30 12:30
Från och med januari 2016 hanteras tredjepartsgranskningen av alla deklarationer i Möbelfakta genom en extern revisor, Trossa.

Deklarering
Trossa tar emot deklarationerna och skickar bekräftelse på att dokumentation kommit in – därefter påbörjas granskning. Trossa återkopplar antingen för att begära in kompletterande uppgifter eller med besked om godkännande. Under förutsättning att respektive deklaration är korrekt och inga kompletteringar krävs så är målsättningen att godkännande ska kunna ske inom 5 arbetsdagar varefter Trossa skickar intyg såväl digitalt som i pappersform. Vid hög belastning eller under semestertider kan handläggningstiderna vara längre men besked lämnas i sådana fall.

Deklarationer hanteras digitalt via e-deklarationen när den har är kompletterad och signerad.
Engelska deklarationsblanketter skickas till mobelfakta@trossa.se.
 
Första gången du deklarerar en möbel
Vid deklarering av första möbeln kommer en revision att utföras hos företaget inom en månad. Revisionen är en förutsättning för att kunna erhålla märkningen. Är du på gång med din första deklaration kan du ta kontakt med Trossa för att planera revisionen så att du kan få din märkning så fort som möjligt.
Har granskning och revision visat att företaget uppfyller alla Möbelfaktas krav utfärdas ett intyg om att möbelproducenten är godkänd och kan nyttja Möbelfakta fullt ut. Godkända möbler redovisas på mobelfakta.se.
 
För mer info om Trossa, se trossa.se.

 

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se