Deklarering

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2019-10-29 15:13
När man genomfört en deklarantutbildning och fått sitt intyg har man behörighet att deklarera möbler med Möbelfakta. Från och med den 10 juni kan endast deklarationer för Möbelfakta-märkning att hanteras genom den elektroniska blanketten, dvs e-deklarationen.
Du hittar manual respektive inloggningslänk till e-deklaration till höger.
Deklarationer på engelska görs tills vidare genom den engelska deklarationsblanketten (Declaration Form) men kommer på sikt även att kunna göras genom e-deklarationen.

Deklarering sker på olika sätt inom Möbelfaktas tre delar; Kvalitet, Miljö och Socialt Ansvar, men i ett och samma formulär.

När deklarationen är komplett signeras den digitalt genom separata behörigheter av: 
- Möbelfakta-deklaranten
- VD:n
 
Vid användning av engelsk deklarationsblankett (Declaration Form) ska denna skrivas ut och undertecknas av Möbelfakta-deklaranten och VD.
 

Kvalitet
När det gäller kvalitetskraven måste möbeln ha dokumentation från klarade tester och provningar. I Sverige görs de vanligen på RISE i Borås.
Se mall till höger för utlåtande från provningslaboratorium.

Miljö
Förutom frågor på specifierade och detaljerade material- och produktkrav via deklarationsformuläret måste man ha viss form av dokumentation för att klara Möbelfaktas miljökrav.

Socialt Ansvar
Kraven inom Socialt Ansvar bygger på FN:s "Global Compact" och företaget måste ställa sig bakom de principer som finns listade i kravspecifikationen. Företaget måste intyga att man arbetar systematiskt med socialt ansvar inom den egna verksamheter och gentemot leverantörskedjan. I detta arbete kan företaget nyttja Möbelfaktas intyg för underleverantörer (svensk och engelsk version) samt ett antal andra dokument som samtliga finns att ladda ned till höger på denna sida.

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se