Deklarering

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2018-05-15 10:45
När man gått Möbelfakta-kurs och fått sitt intyg har man behörighet för nästa steg i Möbelfakta-processen; deklarering av en möbel.

Deklarering sker på olika sätt inom Möbelfaktas tre delar; Kvalitet, Miljö och Socialt Ansvar, men i en och samma självdeklarationsformulär (nedladdningsbart till höger).

Deklarationen skall sedan skrivas ut och undertecknas av:
- Möbelfakta-deklaranten
- VD:n

Kvalitet
När det gäller kvalitetskraven måste möbeln ha dokumentation från klarade tester och provningar. I Sverige görs de vanligen på SP i Borås, Statens Tekniska Forskningsinstitut. Se mall till höger för utlåtande från provningslaboratorium.

Miljö
Förutom frågor på specifierade och detaljerade material- och produktkrav via deklarationsformuläret måste man ha viss form av dokumentation för att klara Möbelfaktas miljökrav.

Socialt Ansvar
Kraven inom Socialt Ansvar bygger på FN:s "Global Compact" och företaget måste ställa sig bakom de principer som finns listade i kravspecifikationen. Företaget måste intyga att man arbetar systematiskt med socialt ansvar inom den egna verksamheter och gentemot leverantörskedjan. I detta arbete kan företaget nyttja Möbelfaktas intyg för underleverantörer (svensk och engelsk version) samt ett antal andra dokument som samtliga finns att ladda ned till höger på denna sida.

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se